Stoppa Gatuvåldet
FAKTA: Förra året drabbades över 64900 persone r(22393 kvinnor, 34955 män) i Sverige av misshandel i form av rån, överfall, våldtäkt och oprovocerat våld.
Siffrorna kommer från BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) och innehåller ändå inte det stora mörkertal av fall som aldrig anmäls.
Vårt eget samhälle är på väg mot en våldsspiral som redan nu kommer att vara svår att bromsa.
Orsakerna är för många och komplexa för att diskuteras här.
Det viktiga är att finna en väg tillbaka till en vardag där man inte behöver riskera både liv och egendom vid en promenad efter mörkrets inbrott.
KREATIV KULTUR engagerar sig i ämnet via vår plattform l STOPPA GATUVÅLDET.
Vi syns med evenemang i köpcenter, på torg och andra publikattraktiva format där vi kan nå ut till folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet.
Ett av de första handfasta projekt vi genomför, är produktion av boken"INTELLIGENT SJÄLVFÖRSVAR - planering - taktik - praktik" , känd från bl.a TV4 Nyhetsmorgon 6 nov 2005.
Vi kan anordna kurser och seminarier med boken som underlag.
Mer info om boken finns Här         Dessutom: se denna länk:
Även vårt koncept DANCE ATTACK ® kommer att koordineras inom STOPPA GATUVÅLDET
Vår förhoppning är att ALLA känner hur angeläget detta brännande ämne är, att alla vi kommer i kontakt med känner för att engagera sig och göra en insats, om än så liten.
Se till att inte Du eller någon nära Dig blir nästa offer.

Så här promotar vi boken:
SE HÄR

Visa civilkurage.
Bli medlem i KREATIV KULTUR och gör Din stämma hörd