Stoppa Gatuvåldet – Vårt projekt som aldrig blir färdigt

Bild ovan: Den första och den andra upplagan av boken ”Intelligent Självförsvar med Konflikthantering” av Peter Ortvik. Redan1994 grundades Kreativ Kultur/Stoppa Gatuvåldet av Peter Ortvik. Denna ideella förenings grundvalar skapades efter 15 års erfarenhet i olika Diskoteksdörrar och självförsvarsträning ända sedan Studenten. Det var lätt att följa samhällsutvecklingen med ett hårdare klimat och mer våldsam …

Stoppa Gatuvåldet – Vårt projekt som aldrig blir färdigt Läs vidare »