Stoppa Gatuvåldet – Vårt projekt som aldrig blir färdigt

Bild ovan: Den första och den andra upplagan av boken ”Intelligent Självförsvar med Konflikthantering” av Peter Ortvik.

Redan1994 grundades Kreativ Kultur/Stoppa Gatuvåldet av Peter Ortvik. Denna ideella förenings grundvalar skapades efter 15 års erfarenhet i olika Diskoteksdörrar och självförsvarsträning ända sedan Studenten. Det var lätt att följa samhällsutvecklingen med ett hårdare klimat och mer våldsam utveckling, där inte minst en tydlig ökning av överfall och våldtäkter mot unga tjejer, fick Ortvik att ta steget ut och försöka påverka omgivningen på det sätt som vid den tidpunkten, var möjligt.
Eftersom inga ekonomiska stödinsatser gick att få från politikerhåll, näringsliv eller försäkringsbolag, var det enda alternativet att själv stå för kostnaderna. Vi var helt enkelt för tidigt ute, ingen annan hade uppmärksammat faran och såg inte risken med vad som skulle komma att bli ett av vår nutids största samhällsgissel – Gatuvåldet.

Om du läser boken ”Intelligent Självförsvar med Konflikthantering”, så ser du lätt hur framsynta vi var då.
Idag har mycket förändrats/förvärrats och en del av innehållet skulle behöva uppdateras men av ekonomiska skäl och bristande insikt från många håll, där vi skulle behöva få hjälp från, får sådana tankar läggas på framtiden.
Här nedan kan du följa med på en kortfattad odyssé genom några av alla insatser vi har gjort för att väcka ett slumrande samhälle, där de flesta verkar ha haft inställningen ”Det drabbar inte mig”. Tror sådana tankar idag har förbytts till ”OJ, det kan ju även drabba mig”. Som vi sade redan 1994: ”Wake up & smell the coffee…”.

Bokförlaget skickade ut denna till olika mediala kanaler.

Både omslag och inlaga var helt designade och utförda ända fram till tryckfärdig Pdf, av författaren Peter Ortvik själv. Däremot hade vi inga pengar till korrekturläsning, så ett antal missar i kommatering etc. smög sig in. Så kan det vara att jobba helt ideellt.

Vi bjöds in till P4 Combi för intervju och presentation av konceptet och boken.

Programledaren meddelade stolt att vi haft 1,2 miljoner lyssnare…

Gratistidningen City Stockholm ville också ha med oss.

TV4 morgonsoffa med Lennart Ekdahl gjorde ett längre inslag…

Författare Ortvik fick många intressanta frågor att besvara.

…och situationer att lösa…
Ekdahl själv fick prova att använda sig av tekniker ur boken.

Och han var snabb att haka på…


Vi turnerade runt på skolor och fritidsgårdar ned vårt seminarium bland ungdomarna.


Tjejtidningar som Hennes och Frida gjorde flersidiga reportage.


Nathalie blev snabbt ett ”frontface” för Stoppa Gatuvåldet.


Budo Fitness-kedjan hakade på och tog in boken.


Även Tiöde de Paula bjöd in till Morgonsoffa i TV4, denna gång gjorde Nathalie TV-debut med den äran.


-Allvarligt talat…


Nathalie berättade om ett par tillfällen då hon haft nytta av de teoretiska kunskaper hon tillgodogjort sig genom boken.

Vet inte riktigt varför det från TV4s sida var relevant att berätta om en av mina andra positioner, som Personlig Tränare…men det fick vara med.


”Så här gick det till…”


Vi fick även göra ”live-demos” på hur man kan avvärja olika attacker.


Bra där, ge honom vad han förtjänar…


En annan vanlig situation.


…gör sig dock bäst i rörligt format, som TV.

Miss Li i samband med en djupintervju jag gjorde med henne på Hotel Malmen.


Vi har fått stöd från många artister och politike under åren. Här ses tjejgruppen Timoteij med boken.


Michaela de la Cour, Arny Of Lovers, konstnär, designer m.m.


Jessica Folcker med Nathalie.


LaGaylia Frazier


Nyamko Sabuni och Nathalie.

Marie Plosjö

Hawa, modell/manekäng


Ett av de mest intressanta turnébsöken, var när ett par tjejer från en skola i Skövde kontaktade oss. De ville göra ett specialarbete om arbete mot våld och överfall, samt en Gala under samma tema. De kontaktade oss och vi tog tåget ned för att hjälpa dem styra upp det hela.


Det första vi gjorde, var att oannonserade släpa med dem till lokalradion, SR Skaraborg.


Där togs vi emot med öppna armar och fick spontant ett längre inslag. Bara att tacka och bock/niga.


Inför kvällens Gala på Skövdes största nattklubb.

Här med en av arrangörstjejerna, vår egen Vivi, den kände dansaren Litho och Nathalie.


Litho började i vårt koncept ”Dance Attack och gick sedan vidare som bakgrundsdansare till många sora svenska artister.
Uppvärmning med förband på klubbscenen.


Rockade fett…

Nathalie och Peter presenterar kvällens tema och
vad Kreativ Kultur Stoppa Gatuvåldet står för.

Kvällens DJ premierades med ett eget exemlar.


Flera sigmerade exemplar av boken lottades ut.
Tack Skövde för ett bra arrangemang.

Även under Fashion For Integration lät vi de 20 tjejerna som gick finalvisningen, få ta del av konceptet och naturligtvis var sin bok.

Ett annat tillfälle vi värvade ny medlemmar och support under, var en större  hårmässa, där även Blacknuss framträdde.


Vi var ett uppskattat inslag på plats.


Nathalie och Vivi pratade sig hesa.


Robert Aschbergs ”Insider” var ett annat TV-program, där Peter Ortvik togs in som expert i en panel som diskuterade våld i krogmiljö.


Sådär, då är det bara att luta sig tillbaka och läsa ett kapitel till…

 

Rulla till toppen